revisorsringen en lokalt förankrad
Start Tjänster Företaget Kontakt
Topp bild

Välkommen
Aktiv revision
Med aktiv revision menar vi just att vara din rådgivare under hela verksamhetsåret. Följa företagets utveckling och komma med fortlöpande råd avseende investeringar, skatter, ekonomi, generationsfrågor och mycket annat.

Redovisningstjänster enligt REKO
Att arbeta med REKO innebär att vi utför våra redovisningstjänster enligt högt ställda standards och att vi är proaktiva i vårt arbete som medför ett mervärde för våra kunder.

Effektiva arbetsmetoder
Vi utvecklar löpande moderna arbetsmetoder som effektiviserar vårt revisions- och analysarbete.

Kvalité
Vi har krav på oss att hålla en hög kvalitet. Välutbildade revisorer och medarbetare är en förutsättning för god kvalitet.

Rådgivning
Vi ska vara intresserade och aktiva, beredda att ställa upp på dina krav, ge dig råd och löpande följa dig och ditt företags utveckling, allt i syfte att skapa trygghet och framgång.

Trygghet
Sammantaget skall du och din revisor ha en relation som ger dig trygghet. Vår erfarenhet och breda kontaktyta är ett stöd för ditt företag.

 


Adress
Mailadress till Revisorsringen Hemsidan är gjord av formoide.se